CV i urval

Anna-Karin Bylund.

Utbildning

• Umeå Universitet Slöjd 2011 - 2012.
• Textilvetenskap Uppsala Universitet 2009 - 2010.
• Lärarhögskolan i Stockholm, gymnasielärarexamen 2002-2003.
• Stockholms Universitet, Antikens kultur och samhällsliv 1998.
• Konstfackskolan Stockholm, linjen för textil konst och formgivning 1988-1993.

Separatutställningar

• "Linfin skiraste spets vid altaret", Vadstena Spetsmuseum, 2011
• "Linfin skiraste spets vid altaret", Skånekraft Lund, 2009
• "Mariatält och Mariabroderi", Konstfrämjandet Örebro, 2008
• ”Sakral Skrud”, Design Center Stockholm, 2007
• ”Animus” FAS- ett skyltfönster Tunnelbanan Östermalmstorg 2003
• ”Förbindelse” IASPIS Konstakademien Stockholm 1997
• ”Staden” Kulturen i Lund 1995
• ”Min Käraste” Galleri Forum Stockholm 1994
• ”Linhav” Röhsska Konstslöjdsmuseum Göteborg 1992

Grupputställningar

• "FAS goes North" - Fiberartsweden, Örnsköldsviks museum och konsthall, 2014
• "Stjärnhimmel - Spets och Konst", Föreningen Svenska Spetsar 50 år Vadstena slott, 2012
• "I det andra rummet" - Fiberartsweden, Hallwyska Palatset Stockholm, 2009
• "I en annan dimension - Mariabroderi och Mariaskrin", Kryptan Lunds domkyrka, 2008
• "I en annan dimension - Mariabroderi och Mariaskrin", The Wozownia Art Gallery Torun Polen, 2008
• "Sommarslöjd Spets”, Nordiska Museet Stockholm, 2007
• ”Sacred Beauty” - Design treasures from Sweden´s Churches, American Swedish Institute in Minneapolis, 2007
• "Textil Nu" - Fiberartsweden, Mjellby Konstmuseum Halmstad, 2006
• "Textile 05 Konstbienale", Kaunas Lithauen, 2005

Stipendium (i urval)

• Stiftelsen Lars Hiertas minne - 2005, 2006, 2007, 2010, 2014
• Estrid Ericsons stipendiefond - 2003, 2006, 2007, 2014
• Birgittas Gåva, Lunds stift - 2008
• Johan Meijers fond, Ärkebiskpen I Uppsala - 2007
• IASPIS resebidrag - 2000, 2001, 2001, 2005
• Bengt Julins fond - 2000
• Svenska kyrkans kulturstipendium - 1998
• IASPIS projektbidrag - 1996 - 1997
• Bildkonstnärsfonden - 1995, 1997, 1998
• Bo Hammarskiölds stipendium - 1995
• Dewertska Kulturstiftelsen - 1993
• Stawenows Stipendium - 1992

Offentliga uppdrag

• Franska Ambassaden Stockholm 1997
• Stockholms Domkyrkoförsamling. Fem mässhakar och 15 stolor 1995
• Statens Konstråd i samarbete med Handarbetets Vänner Djurgården. Två bildvävar 1994-1995

Kyrkotextil

• Prästkläder, privatpersoner, 2006 - nu
• Fyra stolor, Örberga kyrka, Vadstena, 2014
• Stola "Himmel och hav", privatperson, 2009
• Alba och huvudlin med spetsen "Stella", privatperson, 2009
• Alba, huvudlin och skärp, privatperson, 2008
• Fem mässhakar och 15 stolor, Storkyrkan, Stockholm, 1994 - 1995

Skissuppdrag

• Botsmarks kyrka Holmön Umeå, antependium, 2009
• Söderledskyrkan Farsta Stockholm, hela skruden i fyra litturgiska färger, 2009
• Sollentuna kyrka Stockholm, mässhakar, 2008
• Nidaroskatedralen i Trondheim, Korkåpa, resekåp och stola, 2003
• Föreningen Svenska Spetsar Linköping, beställer åtta skisser på motiv Lilja, 1998 - 2001
• Örebro kommun offentlig utsmyckning till Fisktorget, 1999
• StatensKonstråd i samarbete med Norrköpings konstmuseum, Längs Strömmen, 1998
• Anskarkapellet Björkö Stockholm, Korkåpa och stola, 1998
• Tyresö kyrka Stockholm, Antependium, 1997
• Länssjukhuset Rättvik, offentlig utsmyckning, 1995
• Föreningen Svenska Spetsar Linköping tar fram spets Källan till utställning Min Käraste, Galleri Forum Stockholm, 1994

Publikationer

• "Att våga förnya för att förmedla, Förnyandet av den moderna sakrala konsten sett ur tre konstverks uppkomst tagna från konstprojektet "Kyrkorummet", Miriam Helleland, Institutionen för Konstvetenskap Uppsala Universitet, 2010
• ”FAS-boken om fiberartsweden”, Stockholm, 2006
• ”Att dikta en spets- om knyppling i Sverige”, redaktör Kristina Malmberg, Göteborgs Universitet, 2004
• ”Textil som skulptur- textil i det utvidgade fältet” uppsats i filosofisk estetik, Margareta Klingberg, Institutionen för Konstvetenskap Stockholms Universitet, 2002
• ”Maria i Sverige under 1000 år”, medförfattare Elisabet Stengård, 1996
• ”Tanken och handen, Konstfack 150 år”, 1994
• ”Svenska textilier 1890-1990”, Mailis Stensman, 1994
• ”Några kvinnors textila skapande” D-uppsats, Karin Wallin, Institutionen för Konstvetenskap Uppsala Universitet, 1991

Övrig verksamhet

• Jag besöker Konstmuseums textilmagasin och dokumenterar broderier som gestaltar Jungfru Maria. Tänker att vart broderi kan ses som en avbildning av kvinnor från den tid de var tillverkade. Kanske förlagan var brodörens/brodösens syster, vän eller mamma. Har besökt museum i Berlin, London, New York, Stockholm, Paris, Moskva, Munchen, Köln, Würtsburg, Lüneburg, San Francisco, 2002 - nu

Som projektanställd på Statens historiska museum formulerade jag en projekt- och utställningsidé med utgångspunkt från en teknisk analys av dubbelväv.
I projektidén samverkar en konstinstallation av åtskild dubbelväv, medeltida dubbelvävar och lärande för gymnasieskolan, 2003

• Medlem i nätverket fiberartsweden.nu.

• Gästlärare och workshops vid Eskilstuna folkhögskola, Vakstanäs friagymnasium, Nyckelviksskolan, Forsa folkhögskola, Karlstads konstmuseum, Försäkringskassan i Göteborg, Mjellby Konstmuseum, Konstfrämjandet Örebro.

• Föredrag vid Borås textilhögskola, Södra Latins gymnasium, Föreningen Svenska spetsar, Stiftsgården Stjärnholm Nyköping, Konserthuset Vara Skara Stift, Askersunds församling, Spetsmuseet Vadstena, Knyppelpinnarna Stockholm.

• Undervisar i textilslöjd, 2003 - nu.