Historiska mariabroderier

I min jakt på broderade Mariabilder har jag besökt textilmagasin på museer i Europa och USA. De sköra Marior jag möter i stygn och trådar är också levande porträtt av personer från broderierna tid.

Om man går in i ett konstmuseums textila magasin och ber att få se på kyrkotextil upptäcker man snart att där finns en porträttsamling dold för omvärlden - Maria avbildad i broderi.


British Museum London
inv.nr. 1919,3 - 5,1

Broderierna är applicerade på stolor och mässhakar, på korkåpans bräm och på korkåpans clipeus, skölden som hänger ned över ryggen och som en gång var en hel kapuschong. Men där finns även broderier på biskopsmössan, mitran och i kalkdukens mitt och - ja, det finns nog inte ett textilt liturgiskt objekt Maria inte är representerad på. Det är inte ovanligt att medeltida broderier är återanvända, bortsprättade och fastsydda på senare skrudar. Så har broderier på liturgiska plagg som importerats från ateljéer i Europa något sekel senare överförts till nytillverkade svenska.

Mariabroderierna finns i den världsvida Kyrkans tradition - i den koptiska, katolska, lutherska och ortodoxa kyrkan.

Några av dem som finns bevarade idag är så gamla som 1600 år, som den koptiska Maria i glasmontern på British Museum. Jesusbarnet sitter i Marias knä. Både Maria och barnet ler mot oss om än lite snett genom de slitna varptrådarna. Bilden är funnen i Egypten och tros vara från 400 talet e kr. Den är applicerad på en tunika, ett plagg prästen bar i gudstjänsten och som är ursprunget till mässhaken. På en mässhake i Kunstgewerbe Museum i Berlin fann jag flera Marior. Lite nötta och med pärlögon bortsprättade. Mässhaken de är fastsydda på är tillverkad under 1500-talet i Tyskland. Två av motiven återger Maria och Elisabeths möte, när de berättar för varandra att de är gravida. Ett annat när Maria, Johannes och de andra lärjungarna under en bönevaka i Jerusalem får erfara hur den helige anden sänker sig över dem.

I regel är brodöser och brodörer anonyma men i vissa fall kan broderierna spåras i stil och form till en specifik ateljé.

Ett broderi utfört i silke och tarmguld på lärft där Maria och Johannes står vid korsets fot är med säkerhet ett svenskt arbete. Det är tillverkat i Albert Pärlstickares verkstad eller efter hans skola, omkring 1460-1500. Under samma period fast i Italien, i en okänd ateljé utfördes i silver och röd sammet ett broderi som även det återger ögonblicket när Maria och Johannes står vid korsets fot. Jesus lämnar över den jordiska kyrkan att förvaltas av Maria och sin lärjunge Johannes.


British Museum
inv. nr. 1901 – 3 – 14,1

Mariabildernas motiv är hämtat ur hennes religiösa liv, men där finns även mer intima och ur Marias privata liv tolkade scener. Här finns en bild av den ammande Maria i silke och metalltråd. Ursprungligen satt den på skölden till en korkåpa som brukades under 1500-talet i Spanien. Eller den likaledes spanska Maria vars barn är klädd i sparkdräkt som under 1600-talet bars på en mässhake. Ytterligare en bild, från British Museum, tillverkad under 1300-talet i England: Maria och Jesusbarnet ser in i varandras ögon. För mig sipprar bilden igenom av en ömsesidig längtan.

I alla tider har kvinnor som drabbats av krig sökt skydd hos Maria. På målningar kan man se människor krypa in under hennes skyddsmantel. Maria känns igen just på sin blå mantel, som hon bär över en röd klänning.

Den blå manteln symboliserar hennes himmelska natur, den röda klänningen hennes jordiska väsen. Klänningens höga midja markerar en skiljelinje mellan det högre, det himmelska och det andliga i människan och det nedre, det jordiska. I ett broderi står Maria vid korsets fot. Under korset syns staden. Bilden är broderad på blått siden, men det är så fragmenterat att det blåa faller sönder. Jag tolkar det som Marias mantel faller i bitar av det hon ser. Broderiet finns på en mässhake i Historiska Museet, tillverkad under 1600-talet i sydtyskland eller Polen.

För varje bild av Maria har någon stått modell, en verklig person eller en gestalt hämtad ur den broderandes fantasi. I broderiet finns förutom Maria en flicka avbildad, eller en kvinna från broderiets samtid. Textilierna har använts och slitits och det textila materialet som är fragilt faller sakta sönder. Den ursprungliga Maria förvandlas och fram tonar en person vitt skild från den ursprungligen avsedda. Som om porträttet lever sitt eget liv och förvandlas av de erfarenheter hon får.

Broderade ansikten passerar revy när jag ska somna på kvällen. En mångfald av Marias ansikte rusar förbi och blandar sig med dånet av tunnelbanan i New York, London, Berlin, Paris och Stockholm.