Mässhakar och stolor Storkyrkan, Stockholm

1995 gjorde jag mässhakar på uppdrag av Storkyrkan. Min tanke var att formge fem färgade byggnationer. I mässhakarnas centrum placerade jag en bärande bjälke. En pelare som upprätthåller mässritualens symboliska rörelse.

Linet och den sakrala traditionen

Materialvalet var självklart i sammanhanget. Arkeologer har funnit linfragment så tidigt som 6 500 f kr. i södra Turkiet. Textilen användes i en religiös ritual och fram till i dag har linet följt den sakrala utvecklingen.

Färger och symbolik

I mässhakarna lät jag de liturgiska färgerna grön, vit, röd, lila och blå uttrycka högtidens innebörd. Jag uteslöt detaljrika symboler. Släppte enbart fram rörelsen av kors utmed stolans kant förutom den blå mässhakens stola, som fick slå ut i små liljor. Den mässhaken brukas vid Marias högtidsdagar.

Liljan ger mig en klar bild av Marias väsen. Blomman är buren av en stolt och rak stjälk. Vidöppen och just så lyhörd som uppdraget bjöd.


Röd mässhake

Blå mässhake

Blå stola

Stolor

« Tillbaka