Stolor

Stola Fjord, himmel och berg

Skissförslag till stola, därtill korkåpa och resekåpa togs fram för Nidarosdomkirke i Trondheim. Stolan tillverkades senare för en privatperson 2008.Stolor Örberga Kyrka

Stolor för Örberga kyrka, Östergötland 2014/2015.« Tillbaka