Buljongpapper - En altartavla


Buljongpapper

”Kristus är själva essensen och han sätter knorr på tillvaron. När jag hastigt öppnade buljongpaketet såg jag Kristi närvaro.

- Förkasta mig inte, jag är de fattigas vän. Återanvänd mig och tänk på att jag alltid finns kvar om än i en annan form.”


« Tillbaka