Kungliga Tekniska Högskolan


KTH

KTH

Ett samarbete med Statens Konstråd och Handarbetets Vänner 1993–1995 mynnade ut i en skiss för Kungliga Tekniska Högskolan. I början hette projektet Indigonatt men under arbetets gång förstod jag att dess namn var Marias mantel.

Vävarna är placerade på campus Valhallavägen i E–husets ljusgård.


« Tillbaka