Ett axplock av de plagg som tillverkats sedan 2000.