GDPR - general data protection regulation

Syftet med GDPR-lagen är att ge dig som kund insikt i vilken information företaget samlar in och vad informationen används till. Användare/ kunden ska få möjlighet att lämna samtycke för insamling av personuppgifter och få information om vad dessa uppgifter används till. Användaren/ kunden har även rätten att få uppgifterna raderade ur kundregister.

I beställningsformuläret ges du som kund möjligheten att aktivt samtycka till att dina  personuppgifter sparas i Nåldynans kundregister. Syftet med insamling av personuppgifter är att med personliga mått som underlag och leveransadress tillverka kläder. Uppgifterna sparas även för om kunden vill göra en senare beställning.