GDPR 

Vid kontakt sparas uppgifter som namn, mail, telefon och adress. Vid beställning sparas även personliga mått. Uppgifterna finns kvar för dig som vill göra en beställning längre fram. All information finns på papper i pärmar och inte digitalt (utom mailadress). Önskar du att information tas bort så meddela det.