Sedan millennieskiftet har textilier lämnat mitt vardagsrum. Men verksamheten har vuxit och är nu inhyst i ett vackert källarrum i gamla Lasarettet i Vadstena. 


Min utbildningsbakgrund är master i textilkonst och formgivning från Konstfackskolan i Stockholm. Därtill har jag byggt mina textila kunskaper

med utbildning i mönsterkonstruktion, vävning, broderi, knyppling, växt-

färgning, linberedning samt textilvetenskap, för att nämna några.


Som legitimerad pedagog i ämnet textilslöjd har jag utvecklat kunskaper i det textila hantverket och har erfarenhet av att tänka ut kluriga tekniska lösningar, samt att organisera större elevgrupper och projekt.


Nåldynans kunder är präster och diakoner, kyrkor och församlingar samt privatpersoner. Textilateljé Nåldynan besöker pastorat och har visning av kläder i hela Sverige.